VABATAHLIK SELTSILINE PAKUB TURVATUNNET

MTÜ Maana on Külaliikumise Kodukant partneriks 2021. aasta septembris Sotsiaalministeeriumi tellimusel käivitunud 2-aastases tegevusprogrammis vabatahtlike seltsiliste kaasamiseks sotsiaalhoolekandesüsteemis. Programm on käivitatud eelkõige selleks, et üksi-elavad inimesed saaksid suhelda ning et leida vabatahtlikke, kes pakuksid abivajajatele tuge ja toetust nende igapäevaelus.

MTÜ Maana aitab partnerina Kagu-Eesti koordinaatoril leida vabatahtlikke ja abivajajaid, aitab korraldada kooitusi ning teisi programmiga seotud üritusi.

 

Mida vabatahtlik seltsiline saab pakkuda:

Seltsiliseks olemine ei ole kohustus, see on rohkem sõbrasuhe ja hoolimine inimesest, kes sind usaldab ja oma koju või hoolekandeasutusse ootab. Rääkimine ja kuulamine on üksilduse vastu parim ravim, mis omakorda mõjutab kindlasti ka meeleolu ja tervist.

Vestlemise ja ühise koogisöömise kõrval saab teha koos ka palju muid asju: jalutada, külastada raamatukogu, kultuurimaja ja miks mitte ka kauplusi. Kuni inimene kodus üksi hakkama ja liikuda saab, tähendab see kindlasti, et ta igatseb ka kodust välja.

Seltsiline saab

- abivajajaga koos olla ja suhelda;

- olla saatjaks koduväliste tegevustega tegelemisel, näiteks koos jalutamine või ühised külastused raamatukokku;

- eakat või erivajadusega inimest toetada avalike eluliste teenuste kasutamisel, näiteks abistada arsti juures käimisel või aidata ametkondadega asjaajamise, olla teejuhuks, kui on nt tegemist mäluhäiretega inimesega;

- pakkuda tuge ja abi lihtsamate kodutööde tegemisel, mida abisaaja üksi ei teeks, aga koos toetajaga oleks (kasvõi osaliselt) võimeline tegema.

Toetav käsi ja julgustav sõna on täpselt need, mida just vabatahtlik seltsiline pakkuda saab.

Kuidas me leiame vabatahtlikke seltsilisi ja mis võiks olla nende motivatsioon oma abi pakkuda?

Vabatahtlike kaasamiseks kasutame eelkõige piirkondade vabatahtlike organisatsioone ja kogukondade eestvedajate võrgustikke. Samuti teeme maakondlikke teavituskampaaniaid läbi kohalike lehtede, perearstide, tervisekeskuste, maakonna tervisenõukogude, kohalike omavalitsuste asutuste, raamatukogude, päevakeskuste, eakate klubide jne.

Vabatahtlik tegevus pakub positiivset emotsiooni, vaheldust igapäevasele rutiinile, võimalust ennast arendada ning oma maailmapilti avardada. Vabatahtlikena saavad liituda kõik vähemalt 16-aastased huvilised.

Kuidas maakondlikult vabatahtliku seltsilise tegevusi korraldatakse?

Maakonnas toimetab maakondlik koordinaator, kes koostöös omavalitsusega neilt saadud info põhjal viib kokku vabatahtliku seltsilise ja abivajaja.

Vabatahtlike seltsiliste koordinaator maakonnas hoiabki töös terve maakonna vabatahtlike võrgustikku, toetab neid, leides motivatsioonivõimalusi ja on vajadusel kõigis üleskerkinud küsimustes kontaktisikuks abivajajatele, vabatahtlikele ja omavalistustele.

 

Kuidas saab soovi korral küsida endale (oma lähedasele), s.o. 65 + või tööealisele erivajadusega inimesele vabatahtlikku seltsilist?

 

Selleks on kolm võimalust:

1.Anna teada oma (oma lähedase) soovist ja vajadusest oma omavalitsuse sotsiaaltöötajale, kes informeerib maakonna koordinaatorit

2.Anna teada oma (oma lähedase) soovist Kagu-Eesti vabatahtlike seltsiliste koordinaatorile - Helen Metsma, tel 5656 1655, e-kiri helenmetsma@gmail.com

3. Anna endast või oma lähedasest teada vabatahtlike seltsiliste kodulehel  https://www.seltsilised.ee/

Kuidas saavad kirjeldatud tegevusteks enda abi pakkuda vabatahtlikud?

 

1.Anna oma koostöösoovist teada Kagu-Eesti koordinaatorile – Helen Metsma, tel 5656 1655,  e-kiri helenmetsma@gmail.com, kes võtab seejärel Teiega ühendust ja jätkab eesmärgipärast tegevust

2. Anna endast või oma lähedasest teada vabatahtlike seltsiliste kodulehel  https://www.seltsilised.ee/

Projekti kohta saate lähemalt lugeda  https://www.seltsilised.ee/

Vabatahtlikuks seltsiliseks olemise juures on kõige tähtsam siiras soov ja huvi eakaid ja erivajadustega inimesi oma toetuse, aja ning sõprusega aidata.

Muudame koos eakate ja erivajadustega inimeste elu turvalisemaks!

 

 

 

 

 

MTÜ Maana
Võru maakond, Võru vald, Osula küla
Infotelefon:  53007038