Mittetulundusühing Maana loodi 23.09.2013.a., et edendada maapiirkondade arengut läbi
huvigruppide kaasamise.
Mittetulundusühing Maana on asutatud eesmärgiga arendada ja parandada sotsiaalselt
nõrgema konkurentsivõimega inimeste elukvaliteeti, aidata kaasa sotsiaalsete probleemide
lahendamisele läbi paindliku ja abivajajakeskse sotsiaalteenuste osutamise. Meie
põhiväärtusteks on kliendikesksus, vajaduspõhisus, enesearendus, usaldus ja koostöö.

 

Lähtume oma töös vabaühenduste eetikakoodeksist
Loe siit: "Eetilised põhimõtted"

 

Andmekaitseseptsialist

Reet Käär
phone1 mob 56208739
email1 reetkaar@gmail.com

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013. aasta sügisel loodud MTÜ Maana on ennast näidanud senini heategevusliku poole pealt. Üritame käima lükata taaskasutus-vahetuslaata, kus vallaelanikud saavad omale mittevajalikke riideesemeid, jalanõusid, sporditarbeid, mööblit, kodutehnikat jne. odavalt müüa või päris tasuta jagada. Kogemus näitab, et inimesed on lahkesti nõus tasuta ära andma väga korralikke asju. Suve hakul on plaanis järjekordne taaskasutus-vahetuslaat. Meie partneriks ja suureks toeks on Sihtasutus Dharma, kelle kaudu on võimalik saada tuge lastega peredel.

Jätkuvalt korraldame oma vallas Punase Risti abina Rimist saadava leiva-saia laiali vedamist. Teises kvartalis toimub see iga kolme nädala tagant. Seni on igal leiva-saia nädalal abi saanud keskmiselt 200 inimest .

Oleme saanud omale ruumid Osula kortermajas. Hetkel näeme oma liikmete ja vallavalitsuse abiga vaeva selle korda tegemisel. Tööde maht kujunes loodetust palju suuremaks. Remondi lõppedes sisustame oma pinnal sisse taaskasutustoa ning hakkame pakkuma taaskasutusalaseid koolitusi ja õppepäevi. Lisaks on seal plaanis hakata pakkuma pesupesemise teenust, mida Osula külas senini veel ei ole.

Jätkame koostöös külaseltsidega ennetus- ja ohutusalaste teabepäevade korraldamist.

Meie üks eesmärke on valdavalt hajaasutuses elavate inimeste töövõimaluste parandamine ja tööturule aitamine. Selleks koostame loodavale sotsiaalsele ettevõttele äriplaani, mille valmimist rahastab regionaalministri valitsemisala ja KÜSK.

Tahame eelkõige lastega perede, eakate ja puuetega inimeste elukvaliteeti tõsta ning aidata neil igapäevaeluga paremini hakkama saada. Meie poole võiksid inimesed pöörduda, kui neil on vaja mingit mööblit, laste riideid/asju või midagi taolist. Samuti võivad teised meile abivajajatest teada anda, sest inimesed ise sageli häbenevad või arvavad, et teised on neist kehvemas olukorras. Kui meie pole veel kõigi abivajajateni jõudnud, siis andke endast julgesti märku ja võtke ühendust Reet Käär tel 56208739 või Helen Metsma tel 56561655.

 

Juhatuse liikmed

 

pilt400
Reet Käär
phone1 mob 56208739
email1 reetkaar@gmail.com
helen400
Helen Metsma
phone1 mob 56561655
email1helenmetsma@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Marianne
Marianne Hermann
phone1 mob 53416254
email1 marianne@lasva.ee

 

MTÜ Maana liikmed

Katri Randviir
Kaire Raudsepp
Ulvi Kreevald
Ene Andrejev

Anne Helstein
Inga Toomjõe
Tiia Rodima

 

Majandusaasta Aruanded

2014 - Link

2015 - Link

2016 - Link

2017 - Link

2018 - Link

2019 - https://drive.google.com/file/d/1SO7r4iJ4Cihj6R8-CYergmQSbTMNNdmr/view?usp=sharing

MTÜ Maana
Võru maakond, Võru vald, Osula küla
Infotelefon:  53007038