Eesti Külaliikumine Kodukant alustab oktoobris hanke “Vabatahtlike
rakendamise koostöömudeli testimine hoolekandesüsteemis ja üle-eestiliselt rakendatava
koostöömudeli väljatöötamine“ raames vabatahtlike kaasamisega. Saame
pakkuda vabatahtlikku toetust täisealistele erivajadustega inimestele ning eakatele. 
Lisaks Võrumaale ja Põlvale on testimisse kaasatud veel 4 maakonda: Hiiumaa, Lääne-
Virumaa, Harjumaa ja Pärnumaa


Kandideerimisel tuleb täita avaldus, mille leiab Vabatahtlike Väravast kuulutuste alt. (
vaata https://vabatahtlikud.ee/kuulutus/vabatahtlikuks-hoolekandeteenuste-juurde-polvas-
ja-vorumaal/ )
Kes arvutis avaldust täita ei saa võib helistada meie koordinaatorile, Laura-Elisa Kägrale ja
temaga kohtumisel paberil avalduse täita.
Koordinaator võtab kõigi soovijatega ühendust, vesteldakse ja koos tehakse otsus, kas meie
pakutu vabatahtlikule sobib. Omalt poolt pakume sobilikele kandidaatidele  sissejuhatavat
koolitust ja juhendamist ning võimalust vabatahtlikuna enesele ja teistele head teha. 


Vabatahtlike pakutavad teenused ei ole mõeldud asendama sotsiaaltöötajat, vaid saavad
pakkuda lisategevusi, mis tavapärase hoolekandeteenuse sisse ei mahu. Pakume
vabatahtlikele võimalust olla hoolekandeteenuste juures tuge vajavale inimestele seltsiliseks,
saatjaks ja toetajaks lihtsamates kodutöödes,  inimesega juttu ajada või jalutama minna,
saata teda poes, ametiasutuses või mõnel üritusel.


Kellele meie tegevused võiks sobida?
Sellised tegevused sobivad hästi eakamatele inimestele, kel lapsed juba suureks kasvatatud
ja vaba aega rohkem. Mitmel pool maailmas läbiviidud uuringud näitavad, et vanemas eas
vabatahtlikena tegutsevatel inimestel on parem tervis ning rahuldust pakkuvamad
peresuhted kui neil inimestel, kes vabatahtlikud ei ole.


Samuti sobivad vabatahtlikeks gümnaasiumi- ja ülikoolinoored. Vabatahtlik tegevus
pakub suurepärast võimalust juba noorena proovida, milline töövaldkond sobib ja milline
mitte. Kutsekooli õpilane või tudeng saab vabatahtlikuna hoolekandesüsteemis tegutsedes
suurepäraseid kogemusi, mis kuluvad ära edasises tööelus. Miks mitte teha oma kooli
loovtööde, seminaride raames vabatahtliku tegevust talletades näiteks eakate inimeste
lugusid, nende oskuseid ja teadmisi


Ootame aktiivselt osalema ka kogukondi, nii abivajajatest teada andes kui ka omalt poolt
vabatahtlikena oma kogukonna inimestele appi minnes. Nii saame oma kogukonnas elavaid
inimesi toetada võimalikult kaua olema aktiivsed ja elama oma kodus. Teame, et juba täna
mitmetes kogukondades vabatahtlik tegevus toimib, kutsume ennast meile teada andma ja
liituma hanke tegevustega, et ka kõik juba tegutsevad vabatahtlikud saaksid koolitust,
sõidukulude hüvitist ning oma kogemusega panustada mudeli arendamisse.

Kõigil, kel huvi tekkis, palume endast märku anda juba oktoobris. Vabatahtlikele mõeldud
sissejuhatav koolitus on tulemas 27-28 oktoober.
Lisainfo:
Laura-Elisa Kägra, Võrumaa koordinaator, laura.koordinaator@gmail.com, tel +372 516 6794
Vaata meie kodulehelt:
https://vabatahtlikud.ee/sotsiaal/

MTÜ Maana
Võru maakond, Võru vald, Osula küla
Infotelefon:  53007038