MTÜ Maana korraldab projekti "Uute oskustega vanast uus" raames viis taaskasutusalast koolitust. Koolitused toimuvad MTÜ Maana ruumides Osula külas kivikorstnaga kortermajas aadressiga 3-5. Koolitusi kaasrahastavad siseministeeriumi valitsemisalas olev Kohaliku Omaalgatuse Programm ja Sõmerpalu Vallavalitsus.

Vanadest ajalehdedest korvi punumise õppepäev toimub 2. novembril kell 14.00. Osalustasu 3€.

Info Reet Käär tel.56208739.

MTÜ Maana
Võru maakond, Võru vald, Osula küla
Infotelefon:  53007038