Vaimne tervis on inimese üldise terviseseisundi oluline osa. Vaimset tervist mõjutavad elukvaliteet, toimetulek, kultuurikeskkond, ühiskondlikud protsessid ja hoiakud.

EESTI VAIMSE TERVISE JA HEAOLU KOALITSIOON (VATEK)
Kutsub teid osalema vaimse tervise teabepäeval:

KUIDAS ENDA ELU (MITTE) UNTSU KEERATA?!

Võrumaa Toidukeskuse Katariina saalis
18.06.2014 algusega kell 12.00 kuni 16.30


Teabepäeva eesmärk on ühiselt mõtestada vaimse tervise edendamise, ennetamise, ravi ja rehabilitatsiooni olulisust inimeste positiivse vaimse tervise ja heaoluseisundi hoidmisel. Koos mõtleme ka piirkondlikele tugevustele ja kitsaskohtadele vaimse tervise valdkonnas.


Teabepäeva sihtrühm: oma vaimsest tervisest hoolivad inimesed, inimeste vaimse tervise eest hoolt kandvad spetsialistid, vaimse tervise valdkonna erialasid õpetavad ülikoolide ja kõrgkoolide esindajad, VATEK-i liikmed, otsustajad ja poliitikud kohalikul tasandil.

Teabepäeva ajakava
◆ 12.00 Tervitussõnad - Võru linnapealt Anti Allaselt
◆ 12.10 Vaimne tervis poliitikas– Ene Augasmägi Sotsiaalministeeriumi
Rahvatervise osakonna tervisepoliitika juht
◆ 12.20 „Positiivne vaimne tervis – mis see on?“ – Tiina Parmasto, SA Dharma
◆ 12.30”Inimese areng ja psühhosüntees”- Alar Tamming - psühholoogia teadusmagister, Eesti Transpersonaalse Assotsiatsiooni asepresident, AS Tavid nõukogu esimees.
◆ 13.30 “Toit ja terve vaim” - Jelena Põldsam Kliiniline psühholoog, MSc
,Ambromed kliinik
◆ 14.15 -14.30 Kohvipaus
◆ 14.30 „Vaimne tervis ja poliitika“ – Ivari Padar, Eesti põllumajandusminister
◆ 14.50 „Tervest vaimust“ - luuletaja Contra
◆ 15.40 – 16.30 Arutelu„Võrumaa tugevused ja kitsaskohad vaimse tervise valdkonnas“

ÜRITUS ON OSALEJATELE TASUTA

Registreerumine teabepäevale: Kodulehel: www.vatek.ee
e-kiri: helenmetsma@gmail.com telef: 56 56 16 55
Projekti rahastab EMP toetusel Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel ja Sotsiaalministeerium

 

MTÜ Maana
Võru maakond, Võru vald, Osula küla
Infotelefon:  53007038